0

0

0 ₴

Замовити

0

0

Умови оферти

ФОП Петрусь Віталій Володимирович (далі Виконавець та/або Компанія) публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на веб-сайтах Виконавця.

 Веб-сайт www.ptr.com.ua (далі – Портал) надає послуги на умовах, описаних у цьому документі. Угода користувача може бути змінена без попереднього повідомлення. Діюча версія угоди з усіма змінами доступна за адресою https://ptr.com.ua/ru/page/usloviya-oferty-ptr.

 Моментом укладання цієї угоди вважається момент будь-якої взаємодії користувача (продавця), покупця (будь-який користувач всесвітньої мережі Інтернет, який має бажання придбати товари/послуги на Порталі) з Порталом.

 Взаємодією з веб-сайтом або його відвідування користувачі та покупці підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї угоди.

З метою однакового розуміння та тлумачення умов цієї Угоди Сторони домовилися визначити значення наступних термінів:

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, логічно пов'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

веб-сайт (загальне значення) – сукупність сторінок (вузлів), доступних в мережі Інтернет, які об'єднані за змістом та навігацією, за якими закріплена унікальна IP-адреса, розташована в мережі Інтернет за адресою: www.ptr.com.ua, а також його похідні та піддомени, на яких розміщується інформація про Компанію, Рекламодавця як про продавця товарів, каталоги автозапчастин, систему підбору автозапчастин та інше;

 рекламодавець - фізична чи юридична особа - резидент/нерезидент, яка уклала з Виконавцем Договір на розміщення реклами на веб-сайті;

 товар – запчастини, аксесуари, фарба та приладдя для будь-яких транспортних засобів.

 реклама – інформація про особу чи товар, поширена в будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи товару;

 IP-адреса веб-сайту – визначена міжнародними стандартами, що діють в Інтернеті, цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних імен;

 адміністратор веб-сайту – особа, яка має всі необхідні доступи та паролі для забезпечення нормального функціонування веб-сайту, а також має право надавати рекламні та інформаційні послуги відвідувачам та рекламодавцям на веб-сайті. За умовами цього Договору Виконавець є адміністратором веб-сайту;

 покупець – суб'єкт, який відвідує веб-сайт з метою замовлення та купівлі товару у Користувача як продавця товару;

 користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка відвідала веб-сайт;

 просування товару - це комплекс заходів рекламного характеру щодо забезпечення відвідуваності та більшої взаємодії та кількості кліків на рекламне оголошення/товар цільовими відвідувачами веб-сайту.

 цільові відвідувачі — це потенційні споживачі товару, які зацікавлені в придбанні товарів або послуг, представлених на веб-сайті або оголошенні, що просувається.

 оголошення (інформація) про товар – інформація про товар/послугу складена Замовником або Виконавцем для реклами даного товару/послуги на веб-сайті www.ptr.com.ua, а також його похідних та піддоменах.

 клік - натискання користувачем, за допомогою будь-яких методів взаємодії або на будь-яких видах електронних портативних та переносних пристроїв, на оголошення Замовника з метою дізнатися про товар/послуги, купити товар/послугу та інші цілі, у тому числі не виключаючи випадкові натискання та взаємодію.

 сторінка Користувача – розміщена на веб-сайті інформація про Користувача, також можуть містити дані про нього, як продавця товару, місця продажу, контактні дані тощо. Структуру та інтерфейс (вид) Сторінки Користувача визначає Адміністратор. Структура та інтерфейс Сторінки Користувача можуть змінюватися, але Адміністратор гарантує Користувачеві збереження раніше внесених ним даних до Карти продавця.

 особистий кабінет – частина інформації на веб-сайті, доступна для перегляду та редагування Користувачеві шляхом введення логіну та пароля Користувача. Структуру та інтерфейс Особистого кабінету визначає Адміністратор. Структура та інтерфейс Особистого кабінету можуть змінюватися, але Адміністратор гарантує Користувачеві збереження раніше внесених ним даних.

 реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди та процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм веб-сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів веб-сайту. Реєстрація вважається завершеною лише у разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на веб-сайті інструкцій.

 рекурентні платежі — регулярні платежі зі списання грошей із банківської картки користувача порталу без повторного введення реквізитів картки та без долі

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Угода є публічним договором, і у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

Якщо Користувач не погоджується з цими умовами повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей сайт.

Починаючи використовувати будь-який сервіс веб-сайту або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без жодних застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси веб-сайту.

Ця компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених у цій Угоді.

Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання веб-сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, у тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.

Усі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, лише надає портал для розміщення оголошень.

2. Адміністратор надає Користувачеві Особистий кабінет для внесення та редагування своїх контактних даних та можливість самостійно завантажувати прайс-листи на товари, що продаються ним, які доступні для перегляду Користувачеві на веб-сайті. Вхід до Особистого кабінету здійснюється через логін та пароль, які створює (генерує) Користувач. Адміністратор забезпечує розміщення на веб-сайті відповідної інформації про Користувача у вигляді Сторінки Користувача. Користувач самостійно формує Сторінку Користувача за допомогою інтерфейсу веб-сайту шляхом внесення необхідних даних. Для створення та формування Сторінки Користувача, Користувач зобов'язаний зареєструватися на веб-сайті.

3. Реєстрація та створення на Порталі облікового запису здійснюється безкоштовно.

4. Використання можливостей та сервісів веб-сайту як зареєстрованими, так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами.

5. Веб-сайт використовується Адміністратором на власний розсуд. З метою оптимізації та покращення роботи веб-сайту, а також для покращення якості послуг, що надаються, Адміністратор має право з власної ініціативи без додаткового повідомлення користувачів додавати, змінювати, прибирати функціональні можливості веб-сайту, інтерфейс веб-сайту, роботу веб-сайту, тематику веб-сайту, а також будь-яким іншим способом вносити зміни до структури веб-сайту, програмного коду веб-сайту.

УМОВИ ЗГОДИ

6. Адміністратор має право надавати на сайті будь-які платні послуги для необмеженої кількості користувачів сайту. Список платних послуг, що надаються Адміністратором, вказано в розділі "Тінні тарифні плани". Сума коштів, сплачених Користувачем за послуги Адміністратора, у тому числі як аванс, поверненню не підлягає і може бути використана лише для оплати послуг Адміністратора.

7. При реєстрації користувач зобов'язаний надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації та формах у розділі Порталу «Особистий кабінет», та підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

8. У разі надання недостовірної інформації, Адміністратор має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача та припинити надання послуг.

9. Користувачеві заборонено розміщувати та реалізовувати на Порталі неоригінальний товар під виглядом оригінального. Кожна торгова одиниця має бути розміщена під власним кодом із зазначенням реального виробника.

10. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з метою, яка може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення законодавства країни Користувача або країни осіб, яким було завдано шкоди або шкоди.

11. Користувач не має права здійснювати дії, що впливають на нормальну роботу Порталу та є його несумлінним використанням.

12. Адміністратор не здійснює обов'язкової перевірки інформації, розміщеної користувачами на Порталі.

13. Адміністратор Порталу не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені під час реєстрації або розміщення інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли у зв'язку з цим.

14. Адміністратор Порталу не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Порталі, включаючи їх відтворення та розповсюдження, здійснені як у рамках Порталу, так і іншими можливими способами.

15. Вся розміщена користувачами на Порталі інформація вважається власністю користувачів, які її розмістили доти, доки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Порталу не отримують жодних прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами та несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

16. Користувачеві забороняється використовувати посилання на свої та зовнішні ресурси/інтернет-магазини в назві, описі свого магазину, товару, а також в інших розділах Порталу без дозволу Адміністратора та приєднання до «Партнерської угоди щодо обміну посиланнями з AVTO.PRO».

17. Усі користувачі (продавці) Порталу зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед покупцями, зокрема користувачі Порталу зобов'язуються:

- своєчасно, але не пізніше ніж протягом 3-х робочих днів, обробляти відповідні замовлення та звернення покупців щодо товарів/послуг користувача, інформація про які розміщена на Порталі;

- своєчасно інформувати покупців про неможливість постачання відповідного товару/надання послуги;

- своєчасно розглядати і давати мотивовану відповідь на скарги, що надходять від покупців, претензії та пропозиції, пов'язані з діяльністю користувача на Порталі;

- Виконувати вимоги законодавства регулюючого правовідносини продавців та покупців.

- надавати покупцям документ, що підтверджує покупку товару/послуги. Таким документом може бути електронний документ, квитанція, товарний чи касовий чек, квиток, талон чи інший документ. Документ повинен обов'язково містити інформацію про порядок обміну (повернення) товару, найменування продавця, порядок розгляду претензій, гарантійні умови.

18. У разі порушення користувачем Порталу вищевикладених правил сумлінної роботи з покупцями, Адміністратор Порталу залишає за собою право обмежити пріоритет показу інформації про товари/послуги користувача на Порталі, обмежити доступ до інформації про товари/послуги користувача на Порталі до моменту усунення користувачем порушень або скасувати реєстрацію користувача та припинити надання послуг, оскільки своїми діями Користувач завдає шкоди діловій репутації Порталу. Якщо обліковий запис був заблокований за порушення правил або системою автоматичного блокування підозрілих облікових записів, то для розблокування такого облікового запису проходження обох кроків верифікації є обов'язковим пунктом. Верифікацію можна пройти шляхом відправлення скан-копій паспорта, або через сервіс банк-ID.

Послуги на Порталі надаються як є. Адміністратор Порталу не гарантує збереження профілю користувача та розміщеної користувачем на Порталі інформації.

Адміністратор Порталу не здійснює перевірку розміщеної інформації та не несе відповідальності за законність розміщеної інформації.

Користувачі та покупці розуміють і повністю погоджуються з тим, що:

• Адміністратор Порталу не гарантує відсутності помилок та збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністратор Портала докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок, у разі їх виникнення, у максимально короткі терміни;

• Адміністратор Порталу не гарантує, що послуги будуть відповідати вимогам користувача та надаватися безперервно та безпомилково;

• Адміністратор Порталу не гарантує, що якість товарів та послуг, придбаних за допомогою Порталу, буде відповідати очікуванням та/або вимогам покупця;

• Адміністратор Порталу не гарантує, що товари, послуги або інформація, замовлені за допомогою Порталу, будуть надані користувачем Порталу відповідно до очікувань покупця;

• Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з Порталу здійснюється на свій страх і ризик. Користувачі всесвітньої мережі Інтернет повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану їх комп'ютеру внаслідок завантаження інформації з Порталу;

При оформленні замовлення на товари та послуги за допомогою Порталу Адміністратор Порталу рекомендує звернути увагу на наявність у користувача статусу «перевірена компанія», наявність повної адреси та інших контактних даних (телефонів, e-mail, skype).

19. Адміністратор Порталу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачами без попередження, у разі:

• одержання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів;

• вимог правовласника авторських чи суміжних прав про припинення порушень його прав користувачем на Порталі;

• іншого порушення прав чи законних інтересів інших користувачів Порталу, юридичних та фізичних осіб щодо їх мотивованого звернення;

• виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Порталі відповідно до цієї угоди або законодавства.

20. Користувачеві забороняється втручатися у процеси функціонування веб-сайту та його програмно-інформаційне забезпечення.

21. Адміністратор з метою підняття рейтингу довіри Користувача здійснює верифікацію (перевірку) його даних у встановленому Адміністратором порядку, що розміщується у відповідному розділі Особистого кабінету. Для верифікації Адміністратор може перевірити іншу інформацію або вимагати, у тому числі від третіх осіб, інші дані про Користувача. Після верифікації Адміністратор блокує зміну даних Користувача з метою недопущення можливості використання цих даних третіми особами в шахрайських цілях. Зміна даних можлива лише за узгодженою процедурою з Адміністратором.

22. Адміністратор має право в односторонньому порядку, без вказівки причин, без попереднього повідомлення Користувача видалити з веб-сайту інформацію, що не відповідає тематиці та основному напрямку веб-сайту, а також видалити повідомлення та/або коментарі, розміщені Користувачем, які є необґрунтованими та /або не відповідають положенням пунктів цього Договору.

23. Приймаючи цю угоду, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, а також мету збору, зберігання та обробки його персональних даних. Користувач також погоджується, що термін збору, зберігання та обробки його персональних даних є безстроковим. Однак, Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування та налаштування доступу до такої інформації в Особистому кабінеті, а також вимагати від Адміністратора повного видалення Карти продавця із бази даних Веб-сайту.

24. Метою збору, зберігання та обробки персональних даних є попередження можливих шахрайських дій з боку Користувача стосовно покупців, а також надання Користувачеві персоналізованих сервісів Веб-сайту, у тому числі: доступ до Особистого кабінету, авторизація, нагадування пароля, публікація та відправка оголошень та/або інших даних, таргетування рекламних матеріалів, використання в рамках медійної реклами, ремаркетингу в мережі Інтернет, зв'язок з Користувачем, у тому числі направлення цього договору в письмовій формі, повідомлень, запитів та інформації щодо використання веб-сайту, надання послуг , обробка запитів Користувача, а також інші послуги веб-сайту.

25. Адміністратор має право крім основних персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адресу, номер телефону та електронну адресу), також збирати, обробляти та зберігати додаткові (технічні) дані Користувача, наприклад, файли cookies, інформація про з'єднання, системну інформацію та інше . Обробка Персональних даних включає будь-які дії та/або сукупність дій, які пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та розповсюдженням (реалізацією, передачею), видаленням персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи необхідних сервісів веб-сайту. Користувач дає згоду Адміністратору використовувати файли cookie, щоб інформувати, оптимізувати та відображати оголошення на основі попередніх відвідувань веб-сайту Користувачем.

26. Ця Угода набирає чинності з початку використання Користувачем будь-якого сервісу веб-сайту або з моменту реєстрації Користувача і діє безстроково. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про цю Компанію та пояснення причин.

27. Якщо Компанією було внесено будь-які зміни до Угоди, з якими Користувач не погоджується, він зобов'язаний припинити використання сервісів веб-сайту. Факт не припинення використання веб-сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією цієї Угоди. Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:

- порушення положень цієї Угоди, завдання будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам;

- вчинення інших дій, що суперечать цілям, правилам та статуту Компанії;

Правовідносини можуть бути відновлені лише після ухвалення адміністрацією Компанії відповідного рішення.

28. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення в Інтернеті. Системні повідомлення Сайтів, що стосуються оголошень Користувача, доставляються за електронною адресою, наданою Користувачем при розміщенні оголошення на Сайтах. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення, Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайтів.

29.Информационные сообщения Пользователям и системные уведомления, касающиеся его заказов, публикуются на Сайте и/или рассылаются на электронные адреса Пользователя, и/или на средства мобильной связи посредством смс-сообщений, и/или посредством мессенджеров (viber или другие). Пользователь вправе в любой момент отказаться от получения таких сообщений полностью или частично через соответствующие настройки функционала «Уведомления о событиях» в личном кабинете Пользователя

30. В процессе сотрудничества Администратор может записывать телефонные разговоры с Пользователями сайта для дальнейшего повышения качества оказываемых на сайте услуг.

31. При возникновении между Сторонами споров и разногласий по настоящему Соглашению или в связи с ним Стороны обязуются разрешать их путём переговоров. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством страны Администратора Портала. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном законодательством страны Администратора Портала.

32. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечёт недействительности или неисполнимости иных положений данного Соглашения.

33. Для оплаты услуг Администратора Портала могут быть использованы рекуррентные платежи. Порядок и условия использования рекуррентных платежей устанавливаются Банком который проводит такие платежи и отображаются в личном кабинете Пользователя Портала.

34. Администратор Портала оставляет за собой право единоличного выбора Банка обслуживающего все виды платежей на Портале, в том числе рекуррентные платежи.

35. Принимая данное соглашение Пользователь признает и принимает условия осуществления платежей на Портале.


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:


ФОП Петрусь Віталій Володмирович

58003 Чернівецька обл м.Чернівці, вул. Залозецького Володимира 113, кв.17

п/р UA543052990000026002031806531 у АТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Код ЄДРПОУ 2694800139

ІПН 2694800139

тел. (067) 231-04-88